Selecteer een pagina

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | campagnemateriaal

Campagnemateriaal ter promotie van het Blauw Bewoners intiatief en het Regionaal partnerschap. Beiden projecten verstrekken subsidies ter bevordering van duurzaam bodem- en waterbeheer.

Opdrachtgever: Schrijf-Schrijf
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | folder en poster

Wie doet wat bij het Hoogheemraadschap is een interne campagne over de rolverdeling binnen de organisatie, die zich in Midden-Nederland bezighoudt met de kwaliteit van het oppervlaktewater.