Selecteer een pagina

Opdrachtgever: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Let’s YouTube | grafische panelen

Een interactieve tentoonstelling over YouTube met aandacht voor de geschiedenis en ontwikkeling én natuurlijk de mogelijkheid om je eigen video op te nemen.

Opdrachtgever: Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
Het Keringhuis | grafische panelen

De Maeslantkering is de stormvloedkering die Zuid-Holland beschermt tegen hoog water. Bij dit grootste waterwerk van Nederland ligt het Keringhuis, hierin bevindt zich een expositie over de Maeslandtkering en waterbeheer in Nederland.

Opdrachtgever: Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld | grafische panelen

In dit werkende gemaal wordt uitleg gegeven over de aanleg van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld, die meer ruimte gaat geven aan de rivier de IJssel.