Selecteer een pagina

Opdrachtgever: Amsterdams fonds voor de Kunst, Cultuur+Ondernemen
Amsterdamse Cultuurlening | huisstijl en diverse middelen

Logo, huisstijl en informatiemateriaal over de Amsterdamse Cultuurlening. Fotografie door Lauren Mae Murphy.